Criterii specifice de departajare pentru înscrierea preșcolarilor în anul școlar 2022-2023

Criterii specifiuce 2022